Witaj, nieznajomy! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięrss

Regulamin

Niniejszy regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terenie RP i określa zasady działania serwisu ogłoszeniowego funkcjonującego pod domeną http://zrodowodem.pl oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki w zakresie odpowiedzialności administratora http://zrodowodem.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
Definicje
Serwis Zrodowodem.pl/ z rodowodem – nazwa portalu ogłoszeniowego, funkcjonującego pod domena internetową http://zrodowodem.pl, będącego platformą ogłoszeniową dla hodowców psów i kotów rasowych z rodowodem z otwartym dostępem dla użytkowników A i B.
Użytkownicy – użytkownik A i użytkownik B.
Użytkownik A – każdy użytkownik, podmiot, osoba fizyczna -hodowca psów lub kotów zarejestrowany w jednym ze związków kynologicznym ZKwP (FCI) lub felinologicznym: FIFe, WCF, TICA lub CFA, lub osoba prowadząca działalność usługową dla tej grupy użytkowników, która spełnia warunki regulaminu i świadomie rejestruje się w serwisie w wyniku czego zostaje założone dla niego Konto w celu dodania ogłoszenia w jednym z dostępnych działów. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik A uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez portal zrodowodem.pl.
Użytkownik B – każdy zainteresowany, odwiedzający stronę użytkownik nie posiadający konta w serwisie zrodowodem.pl.
Konto – strona/przestrzeń serwerowa serwisu, udostępniona Użytkownikowi A, na której Użytkownik A może zamieszczać swoje dane oraz ogłoszenie wraz ze zdjęciami i innymi informacjami, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy A i B.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu zrodowodem.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników A i B, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
Rejestracja – proces zakładania konta, w którym uczestniczy użytkownik A podając swoje dane w celu założenia konta.
Administrator – osoba odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie serwisu jego utrzymanie oraz moderację.
Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu zrodowodem.pl oraz prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu – Użytkownik A i B.

Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: zrodowodem.pl@gmail.com
Celem serwisu zrodowodem.pl jest możliwość zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń branżowych przez użytkowników oraz komunikacją między nimi.

Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Serwisu usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.zrodowodem.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników Serwisu danych w postaci ogłoszeń psów i kotów oraz usług branżowych i komentarzy do ogłoszeń, które są udostępniane na stronie www.zrodowodem.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Warunkiem świadczenia Usług przez serwis zrodowodem.pl na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Serwisem zrodowodem.pl stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje z chwilą Rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego Regulaminu na warunkach wskazanych w Regulaminie („Zarejestrowany Użytkownik A”) w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania zasobów systemu informatycznego portalu zrodowodem.pl, w tym strony internetowej www.zrodowodem.pl, w celu przechowywania przez Zarejestrowanych Użytkowników A danych w postaci Ogłoszeń.
Zamieszczanie ogłoszeń, materiałów na stronie (dodawanie ogłoszeń po uprzedniej rejestracji) następuje świadomie – dobrowolnie i równoznaczne jest z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik A zamieszcza na stronie zrodowodem.pl wszelkie treści, komentarze, dane osobowe, zdjęcia, odnośniki, oraz inne materiały na własną odpowiedzialność. Twórcy serwisu zrodowodem.pl nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników informacje i materiały.

Zarówno Użytkownicy A jak i niezarejestrowany użytkownicy B mogą dodawać komentarze oraz kontaktować się między sobą w sprawach związanych z zamieszczonym ogłoszeniem.

Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach zrodowodem.pl działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających prawa osób trzecich w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

8a. Umieszczanie przez użytkowników na stronach zrodowodem.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, wulgarne, obraźliwe, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia osób trzecich, a także odnośników odsyłających do stron zawierających takie treści.

8b. umieszczanie przez użytkowników na stronach zrodowodem.pl materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną, a także odnośników odsyłających do stron zawierających takie materiały.

8c. kopiowanie materiałów zamieszczanych przez inne osoby korzystające z serwisu, jak również zamieszczanie w serwisie materiałów nie będących własnością osób z niego korzystających.

8d. zamieszczanie przez użytkowników na stronach zrodowodem.pl ogłoszeń dotyczących psów lub kotów niezarejestrowanych w jednej z następujących organizacji: ZKwP (FCI) , FIFe, TICA, WCF, CFA.

1 stycznia 2012 weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Na jej mocy możesz sprzedać zwierzę tylko gdy: pochodzi z zarejestrowanej hodowli i jest do odbioru osobistego w miejscu hodowli lub chowu lub jest legalnie wprowadzone do obrotu posiada rodowód lub metrykę i można je odebrać osobiście od Sprzedającego. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt administrator zrodowodem.pl zezwala na dodawanie ofert kupna i sprzedaży jedynie psów i kotów pochodzących z hodowli zwierząt zarejestrowanych w jednej z organizacji: ZKwP (FCI), FIFe, TICA WCF i CFA.

Użytkownik Serwisu, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie może korzystać z Serwisu w formie przeglądania zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń i komentarzy.

Użytkownicy serwisu zrodowodem.pl zamieszczający ogłoszenia zwierząt zobligowani są do informowania o źródle pochodzenia oferowanych zwierząt oraz do informowania potencjalnych kupujących o rodzaju dokumentów potwierdzających pochodzenie oferowanych zwierząt.

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Administrator serwisu zrodowodem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany bądź usuwania zamieszczonych przez użytkowników treści, komentarzy, ogłoszeń i innych materiałów, a także w uzasadnionych przypadkach usunięcia użytkownika z serwisu oraz treści przez niego dodanych bez podania przyczyny.

Administrator serwisu zrodowodem.pl zastrzega sobie prawo do edycji ogłoszeń oraz treści i materiałów w nim zawartych w celu lepszej optymalizacji serwisu zrodowodem.pl dla wyszukiwarek internetowych.

Dublowanie ogłoszeń, powielanie treści, wielokrotne dodanie tego samego ogłoszenia jest zabronione, a wszelkie ogłoszenia tego typu będą usuwane. Zabrania się dodawania ogłoszeń zwierząt niezarejestrowanych w wyżej wymienionych organizacjach – ogłoszenia tego typu będą usuwane.

Rejestracja użytkowników
.
Aby w pełni korzystać z funkcji serwisu i móc dodawać ogłoszenia należy się w nim uprzednio zarejestrować akceptując niniejszy regulamin.
Rejestracja w serwisie jest darmowa i dobrowolna.
Dane podane podczas wypełniania formularza ogłoszenia będą publiczne i dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu.
Rejestracja konta w serwisie zrodowodem.pl oznacza akceptację regulaminu.
Użytkownik A Serwisu zrodowodem.pl dokonuje rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://zrodowodem.pl/wp-login.php?action=register podając wszystkie wymagane w nim dane ( nazwa użytkownika, email i hasło) oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
Wskutek rejestracji rarejestrowany Użytkownik A otrzymuje prawo zamieszczenia ogłoszenia na warunkach wskazanych w Regulaminie.  Założone zostaje nowe konto użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika w Serwisie oraz umożliwia zamieszczenie przez Zarejestrowanego Użytkownika A ogłoszeń. Konto Użytkownika A nie jest wymagane do zamieszczenia komentarzy oraz zapytań odnośnie ogłoszeń.
Zabrania się wykorzystywania konta w celach innych niż podane w regulaminie oraz rażącego łamania zasad regulaminu.
Administrator serwisu zrodowodem.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego działania. Twórcy serwisu zrodowodem.pl nie ponoszą odpowiedzialności za bezawaryjność serwerów portalu i ich dostępności przez całą dobę. Administrator nie gwarantuje możliwości połączenia z serwisem i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron serwisu zrodowodem.pl ze względów technicznych bądź innych.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Kopiowanie materiałów publikowanych w serwisie zodowodem.pl bez zgody właścicieli jest zabronione.
Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie zablokowaniem lub usunięciem ogłoszenia bądź konta użytkownika z serwisu bez podania przyczyny.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach działania serwisu oraz do wprowadzenia opłat za dodawane ogłoszenia.
Administrator serwisu zrodowodem.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości email do Użytkowników A w celach informacyjnych bądź w celach usprawniających działanie systemu.